• Pengenalan Web 2.0

  Menurut O’reilly Media ciri-ciri web 2.0 terbaik ialah pengalaman pengguna , penyertaan pengguna, kandungan dinamik, metadata, piawaian jaringan dan keboleh-skalaan. Selain ciri-ciri lain dapat dilihat juga seperti keterbukaan, kebebasan dan kebijakkan tertumpu dengan cara penyertaan pengguna

  Ciri-ciri "Web 2.0" yang diperkenalkan pada tahun 2004 sehingaga kini biasanya dikaitkan dengan aplikasi web yang memudahkan pertukaran maklumat interaktif, Interoperabilitas, berpusat pengguna desain, dan kolaborasi di World Wide Web. Contoh dari Web 2.0 menyertakan web berasaskan komuniti, perkhidmatan host, aplikasi web, laman rangkaian sosial, berbagi video, wiki, blog, dan folksonomies. Sebuah halaman Web 2.0 memungkinkan para pengguna untuk berinteraksi dengan pengguna lain atau menukar kandungan laman web, berbeza dengan non-interaktif website di mana pengguna terhad pada pasif melihat maklumat yang diberikan kepada mereka. 

  1.Menekankan pada sosial network atau jalinan sosial antara pengguna

  Web 2.0 bukan sahaja jaringan yang merangkumi pelbagai makna kepada pengguna malah web 2.0 lebih menekankan pada sosial network atau jalinan sosial antara penggunanya seperti yang telah kita lihat selama ini dalam dunia Blog. Dengan adanya RSS maka telah adanya teknologi penyampaian berita. RSS : Really Simple Syndication) di dalam blog, informasi-informasi di dalam sebuah blog dimungkinkan dapat diadaptasi, koleksi, serta dikongsi menjadi sebahagian daripada blog lain 
    
  2. Keterbukaan dan pembebasan

  Data salah satu daripada ciri penting Web 2.0. Melalui ciri interaktifnya, ia terbentuk dalam corak perhubungan sosial dalam talian yang memberi peluang kepada pengguna untuk berinteraksi bukan sahaja dengan penyedia bahan tetapi juga sesama pengguna lain. Mereka dapt berkongsi maklumat serta dapat mentakrifkan semula bahan atau data mengikut pemahaman dan keselesaan mereka. Ini jelas dilihat melalui kemasukan aktiviti yang wujud di blog-blog yang disediakan oleh Blogger, Wordpress, Typepad dan lain-lain.

  3. Membolehkan pengguna menggunakan blog untuk menulis sesuatu perkara.

  Pembaharuan dalam web 2.0 ini telah mencetuskan cara baru untuk manusia saling berhubungan dan berkongsi maklumat. Selain itu web 2.0 juga membolehkan pengguna menggunakan blog untuk menulis sesuatu perkara seperti berita, majlis,atau review produk- produk terbaru serta berkonsi curahan idea dan nurkilan meraka. Perkembangan Web 2.0 merupakan inovasi dalam dunia web yang semakin hari kian mengalami perkembangan dari segi menghubungkan pengguna dan menyampaikan sesuatu maklumat.

  4. Kemudahan berinteraksi antara pengguna dengan sistem

  Interaksi tersebut tentunya haruslah diimbangi dengan kecepatan untuk mengakses data, oleh kerana itulah diperlukan suatu bandwith yang cukup untuk loading data secara pantas. Dukungan AJAX yang menggabungkan HTML, CSS, Javascript, dan XML pada Yahoo!Mail Beta dan Gmail membuat pengguna merasakan nilai lebih dari sekadar penyediaan e-mail. Kombinasi antara media komunikasi seperti Instant Messenger (IM) dan Voice over IP (VoIP) akan semakin memperkuatkan karakter Web 2.0 dalam menyumbang kepada pembangunan sesebuah blog

  mohon cantumkan sumber jika anda copy-paste postingan dari blog ini. hargai jerih payah orang lain :)